Förinspelade föreläsningar för flexibla fortbildningsinsatser

I listan nedan finns mina förinspelade föreläsningar. Om du vill se ett smakprov, klicka på den eller de föreläsningar som du är intresserad av. Längre ner på sidan, efter de åtta smakproverna, finns mer information att läsa.
Förinspelad föreläsning som bland annat tar upp vårt gemensamma elevhälsoarbete, relationellt och salutogent perspektiv, att differentiera och variera för att möta olikheter samt hur vi kan skapa likvärdighet och tillgänglighet. Många konkreta exempel ges.
Se ett smakprov och få mer information Klicka här!.
Föreläsningen kostar 500 kr exkl. moms. Rabatt vid fler än 4 deltagare. Mejla Gudrun.LB@live.se. Ni kan även beställa olika tilläggstjänster eller mejla frågor som dyker upp efteråt.
Förinspelad föreläsning som går igenom förändringar vad gäller begrepp, läroplaner 2022, bedömning och betygsättning samt andra ändringar i styrdokumenten som gör att fler elever nu kan lyckas i skolan.
Se ett smakprov och få mer information Klicka här!.
Föreläsningen kostar 500 kr exkl. moms. Rabatt vid fler än 4 deltagare. Mejla Gudrun.LB@live.se. Ni kan även beställa olika tilläggstjänster eller mejla frågor som dyker upp efteråt.
Förinspelad föreläsning som steg för steg konkret går igenom hur vi kan skapa professionell dokumentation när vi utreder elevers behov av särskilt stöd, samt utarbetar och utvärderar åtgärdsprogram.
Se ett smakprov och få mer information Klicka här!.
Föreläsningen kostar 500 kr exkl. moms. Rabatt vid fler än 4 deltagare. Mejla Gudrun.LB@live.se. Ni kan även beställa olika tilläggstjänster eller mejla frågor som dyker upp efteråt.
Förinspelad föreläsning om aktuella bestämmelser och rekommendationer kring stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska. Såväl åtgärder till stöd för nyanlända som extra anpassningar och särskilt stöd för svenskfödda elever konkretiseras.
Se ett smakprov och få mer information Klicka här!.
Föreläsningen kostar 500 kr exkl. moms. Rabatt vid fler än 4 deltagare. Mejla Gudrun.LB@live.se. Ni kan även beställa olika tilläggstjänster eller mejla frågor som dyker upp efteråt.
Förinspelad föreläsning om olika former av ingripande stöd. Vad behöver vi göra innan ingripande stöd kan bli aktuellt? Hur gör vi en grundlig utredning professionellt som skapar förståelse och vägleder oss till rätt stödinsatser? Hur dokumenterar vi detta juridiskt korrekt?
Se ett smakprov och få mer information Klicka här!.
Föreläsningen kostar 500 kr exkl. moms. Rabatt vid fler än 4 deltagare. Mejla Gudrun.LB@live.se. Ni kan även beställa olika tilläggstjänster eller mejla frågor som dyker upp efteråt.
Förinspelad föreläsning som förtydligar och konkretiserar vad vi behöver göra innan frågan väcks om annan skolform, hur vi utreder med fyra olika bedömningar, vad extra anpassningar och särskilt stöd innebär inom skolformen samt mycket annat.
Se ett smakprov och få mer information Klicka här!.
Föreläsningen kostar 500 kr exkl. moms. Rabatt vid fler än 4 deltagare. Mejla Gudrun.LB@live.se. Ni kan även beställa olika tilläggstjänster eller mejla frågor som dyker upp efteråt.
Förinspelad föreläsning som förtydligar och konkretiserar vad ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd är i gymnasieskolan. Likaså ges exempel på hur vi kan dokumentera professionellt och vikten av ett årshjul som underlättar övergångar samt arbetet med olika stödinsatser.
Se ett smakprov och få mer information Klicka här!.
Föreläsningen kostar 500 kr exkl. moms. Rabatt vid fler än 4 deltagare. Mejla Gudrun.LB@live.se. Ni kan även beställa olika tilläggstjänster eller mejla frågor som dyker upp efteråt.
Förinspelad föreläsning som tydliggör styrdokumentens bestämmelser, hur vi skapar sammanhang – kontinuitet – progression i elevernas lärande och utveckling. Här tydliggörs fallgropar och framgångsfaktorer, samt vikten av samverkan och synkronisering.
Se ett smakprov och få mer information Klicka här!.
Föreläsningen kostar 500 kr exkl. moms. Rabatt vid fler än 4 deltagare. Mejla Gudrun.LB@live.se. Ni kan även beställa olika tilläggstjänster eller mejla frågor som dyker upp efteråt.
Mer information om de förinspelade föreläsningsfilmerna
Föreläsningsfilmerna (ca 80-110 minuter långa) erbjuder flexibla lösningar till en rimlig kostnad för såväl enskilda deltagare, små skolor som hela kommuner. Föreläsningarna innehåller många konkreta och tydliga exempel som kan ge god kompetens och skapa samsyn hos huvudmän, skolledning och personal. Jag kan även skräddarsydda filmer utifrån era specifika behov och förutsättningar.
Så här går det till
De färdiga föreläsningsfilmerna kan beställas från Elevhälsan där ni även kan läsa mer information och anmäla till Johannes Innala. Om ni har frågor och funderingar exempelvis kring innehållet eller olika tillval (se textstycket nedanför) så mejla mig till Gudrun.LB@live.se.
Om ni önskar en skräddarsydd föreläsningsfilm kan någon av er få tillgång till en anpassad utprovad föreläsningsfilm under en vecka. Ni beslutar sedan vilket innehåll som ni önskar ska tas bort och läggas till för att tillgodose era behov och för att rikta filmen till era avsedda verksamheter. Filmen delas upp i tydliga avsnitt med tidsangivelser för att ni ska kunna använda föreläsningen flexibelt.
Ni väljer om ni vill ha tillgång till föreläsningsfilmen under två veckor eller om ni vill behålla filmen för att t ex kunna lägga upp den i er digitala plattform så att olika yrkesgrupper kan se filmen eller avsnitt ur filmen en eller flera gånger vid olika tidpunkter.
Det finns också olika tillval som ni kan göra
A) Diskussionsfrågor och elevcases med tillhörande förslag på upplägg för ett kollegialt erfarenhetsutbyte.
B) E-bok till rabatterad kostnad som är kopplad till innehållet i föreläsningsfilmen. E-boken ger fördjupad kompetens. Den kan användas individuellt eller i bokcirkelformat för att höja kompetensen och skapa samsyn. Den passar väl för arbetslag, specialpedagogiska nätverk och för den samlade elevhälsan.
C) Digital frågestund med mig under 30-60 minuter. Frågestunden kan ske i direkt anslutning till er filmvisning eller vid ett senare tillfälle.

"Du gör ett fantastiskt arbete, filmpresentationerna är mycket tydliga, pedagogiska och lätta att följa. Mina kunskaper och min förståelse utvecklas hela tiden."

Kristina Lindgren, Specialpedagog

"Föreläsningsfilmerna är mycket informativa och pedagogiskt upplagda. De ger skoljuridisk kunskap och lyfter såväl framgångsfaktorer som fallgropar och verksamhetsnära exempel. Filmerna fungerar utmärkt för att snabbt och effektivt få mer kunskap inom olika områden och som underlag för fortsatta samtal och grund för kollegialt lärande/utvecklingsarbete inom ledningsgrupp och elevhälsa. Bra verktyg för vår kommun i arbetet med att skapa likvärdighet inom elevhälsoarbetet!"

Sara Tordsson, Verksamhetschef Barn- och Elevhälsan i Tingsryds kommun

"Så bra din inspelade föreläsning fungerar! Uppdelningen möjliggör verkligen att vi kan ta en del i taget och fördjupa arbetet i våra personalgrupper. Vi är mycket tacksamma att vi fått möjlighet att samarbeta med dig och att all personal får ta del av din kompetens. Vi hoppas och tror att vi med denna kunskapsbas ska kunna ge fler elever i Tingsryd möjlighet att lyckas i skolan."

Elisabeth Karlsson Enberg, Grundskolechef i Kalix kommun

Design by GLBL Åtgärdsprogram AB   V8.1.0