Välkommen till GLB Åtgärdsprogram

På hemsidan hittar du information om mina utskriftsbara e-böcker och de tjänster som jag erbjuder. Jag föreläser, leder studiedagar och utbildningsinsatser, samt ger processtöd och handledning inom områdena
  • Ledning och stimulans samt extra anpassningar
  • Fler elever kan lyckas i skolan med Lgr22 och övriga förändringar
  • Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
  • Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska
  • Särskilt ingripande former av stöd
  • Extra anpassningar och särskilt stöd inom anpassad grundskola
  • Extra anpassningar och särskilt stöd i gymnasieskolan
  • Barns och elevers övergångar – Framgång, motgång eller undergång
Under fliken Filmerkan du ta del av smakprov (trailers) och få en uppfattning om innehållet samt mig som föreläsare.
Jag är specialpedagog, pedagogisk handledare, författare och föreläsare. Jag är anlitad på nationella konferenser, har olika uppdrag inom såväl kommunala som fristående verksamheter. Jag har haft uppdrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten och har varit anlitad som expert av Skolverket. Jag besvarar regelbundet frågor om stödinsatser som expert på Elevhälsan. Om du vill veta mer om mig kan du gå till fliken Presentation och till fliken Omdömen
Här under ser du mina sju e-böcker. De utgår från aktuella styrdokument samt andra skrifter från Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolinspektionen och forskning inom området. E-böckerna innehåller många konkreta exempel. Under fliken E-böcker kan du läsa mer om innehållet i böckerna. Där kan du även klicka på Innehållsförteckningen (under bilden till höger) för att få en mer konkret bild och läsa omdömen om böckerna.

Beställ  (135 kr)
Beställ  (135 kr)
Beställ  (135 kr)
Beställ  (110 kr)
Beställ  (75 kr)
Beställ  (90 kr)
Beställ  (135 kr)
Efter att ha läst häftet beslöt vi i dialog med vår förvaltningschef att inbjuda Gudrun som föreläsare. Först en halvdag för Lidingös alla skolledare och därefter för specialpedagogerna, speciallärarna och övrig elevhälsopersonal. Beslut fattades att hela kommunen skulle använda GLB-häftena. Nästa steg var tre stora centrala föreläsningar så att all skolpersonal fick ta del av både häftet och Gudruns föreläsning.

Lena Andersson, chef Stöd och hälsa, Utbildningsförvaltningen, Lidingö Heléne Lännerholm, Specialpedagog inom Stöd och hälsa, Lidingö

"Tack för en enormt givande dag: Konkret, utrymme för reflektioner, diskussioner, frågor och ett materiel som vi alla känner är otroligt användbart i vårt fortsatta arbete. Jag är verkligen glad för att vi fick ditt namn ifrån Specialpedagogiska myndigheten och att det ledde till vår studiedag idag. Tack än en gång!"

John Eriksson, specialpedagog, Ormstaskolan i Vallentuna

Design by GLBL Åtgärdsprogram AB   V8.1.0